سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : شنبه 96/4/31 | 12:33 عصر | نویسنده : منتظر ظهور | نظر

Related image

جابر می گوید: پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: قبل از آن که به مقام پیامبری برسم چوپانی  میکردم . هیچ پیامبری نیست مگر اینکه چوپانی کرده باشد. گاهی می دیدم که شتر و گوسفند در جای خود مستقر هستند و هیچ چیزی در اطراف آن ها نبود که آنها را بترساند، ناگهان می دیدم آن ها یکباره هراسان از جای خود حرکت می کردند و به هوا می جستند، با خود می گفتم: راز هراس و جست و خیز ناگهانی این حیوانات چیست؟ هنگامی که به پیامبری رسیدم جبرئیل برای من چنین گفت: وقتی کافر بمیرد، آن چنان ضربه به او می زنند که تمام مخلوقاتی که خداوند آفریده است از آن ضربه وحشت زده می شوند مگر طایفه جن و انس؛ گفتم پس این اضطراب ناگهانی حیوانات، به خاطر ضربت خوردن کافر است. فنعوذ بالله من عذاب القبر؛ پس پناه می بریم به خدا از عذاب قبر.

فروع کافی (ج 3، ص 233) از کتاب عذاب های قبر
تاریخ : شنبه 96/4/31 | 12:26 عصر | نویسنده : منتظر ظهور | نظر

Image result for ?تنهای اول?‎

 

 

هیچ کس همراه نیست 

دارای بیشترین مدعی انتظار در دنیا

و او همچنان در انتظار 313 نفر منتظر
تاریخ : جمعه 96/4/30 | 12:33 صبح | نویسنده : منتظر ظهور | نظر

 

می گویند سیاهی چادرت چشم میزند

راست هم میگویند

چشم آدمهای حریص و هرزه را

چشم که هیچ

خبر ندارند تازگی ها دل هم میزند..

دل آدم های مریض و بیمار دل را 

از تو چه پنهان چادرت دست و پا گیر هم هست 

دست و پای بی بند و باری را می بندد 

چادر برای کسانی است که نمی خواهند عزت آخرتشان را به لبخند های هرزه بفروشند

چــــــادرت سند بندگی و عبودیتت را امضا می کند

چادر مشکی تو

برایت امنیت می آورد

خیالت راحت

بـانو

مـاه

نور خورشید را به خودش میگیرد

چادر مشکی ِتو

گرمای خورشید را.

و اینگونه است که

چـادری ها

با "مـاه "نسبت دارند
تاریخ : چهارشنبه 96/4/28 | 10:0 عصر | نویسنده : منتظر ظهور | نظر

Related image

 

 

بانو

دستانت بوی نجابت می گیرند،

وقتی در انبوه نگاه نامحرمان،

مرتب میکنی "چادرت" را

"سیاهِ ساده سنگینت را . . .
تاریخ : چهارشنبه 96/4/28 | 9:43 عصر | نویسنده : منتظر ظهور | نظر


  • paper | فروش | sales Reproduction
  • رادباکس | نینا چت